Žiri

Radio-televizija BiH

    Željko Škarić
    Nijaz Kurtalić
    Vanja Kurtović

Radio-televizija Crna Gora

    Jovica Trajkovski

Radio-televizija Hrvatska

    Marijana Begović
    Alen Križančić
    Srđan Nogić
    Dalibor Piskrec

Radio-televizija Mađarska

    Zoltán Pecze

Radio-televizija Makedonija

    Nikola Dimuševski
    Vojče Nikolovski

Radio-televizija Republika Srpska

    Predrag Blagojević
    Dragan Bošnjak

Radio-televizija Srbija

    Zoran Marić
    Zdravko Maljković

Radio-televizija Vojvodine, JMU RTV

    Edvin Baloš
    Marko Čokulov
    Marica Jung
    Filip Vlatković

Radio-televizija Slovačka

    Lubos Valky
    Peter Daniska

Radio-televizija Rumunija

    Calin Gibescu
    Mihai Meltzer
    Dan Corjos

Radio-televizija Slovenija

    Miha Ocvirk
    Bojan Ravbar
    Matjaž Miklič

Stalni članovi žirija

Srbija
    Boško Buta
Srbija
    Zoran Jerković
Slovenija
    Martin Žvelc